Privacy Policy

Deze Cookieverklaring legt uit hoe wij cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u te herkennen wanneer u onze websites bezoekt op marialambis.gr. Het legt uit wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, evenals uw rechten om ons gebruik ervan te controleren. In sommige gevallen kunnen we cookies gebruiken om persoonlijke informatie te verzamelen, of die persoonlijke informatie wordt als we het combineren met andere informatie.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door website-eigenaren om hun websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om rapportage-informatie te leveren. Cookies die door de website-eigenaar zijn ingesteld (in dit geval MARIA LAMBIS A.E) worden “first party cookies” genoemd. Cookies die door andere partijen dan de website-eigenaar zijn ingesteld, worden “third party cookies” genoemd. Third party cookies stellen functies of functionaliteit van derden ter beschikking op of via de website (bijv. zoals reclame, interactieve inhoud en analytics). De partijen die deze third party cookies plaatsen, kunnen uw computer herkennen zowel wanneer deze de betreffende website bezoekt als ook wanneer deze bepaalde andere websites bezoekt.

 

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken first en third party cookies om verschillende redenen. Sommige cookies zijn om technische redenen vereist opdat onze Websites kunnen werken, en deze noemen we “essentieel” of “strikt noodzakelijk” cookies. Andere cookies stellen ons ook in staat om de interesses van onze gebruikers te volgen en te richten om de ervaring op onze Online Eigendommen te verbeteren. Derden dienen cookies via onze Websites voor advertenties, analytics en andere doeleinden. Dit wordt hieronder meer in detail beschreven.

 

De specifieke soorten first en third party cookies die via onze Websites worden aangeboden en de doeleinden die ze vervullen worden hieronder beschreven (let op dat de specifieke cookies die worden aangeboden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke Online Eigendommen die u bezoekt).

 

Hoe kan ik cookies controleren?

Essentiële cookies kunnen niet geweigerd worden omdat ze strikt noodzakelijk zijn om u diensten te leveren.

 

De specifieke soorten first en third party cookies die door onze Websites worden aangeboden en de doeleinden die ze vervullen worden in de onderstaande tabel beschreven (let op dat de specifieke cookies die worden aangeboden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke Online Eigendommen die u bezoekt):

 

Essentiële website cookies:

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u diensten beschikbaar via onze Websites te kunnen bieden en om enkele van hun functies te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden.

 

Analyse- en personalisatiecookies:

Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt in geaggregeerde vorm om ons te helpen begrijpen hoe onze Websites worden gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, of om ons te helpen onze Websites voor u te personaliseren.

 

Naam: _ga

Doel: Het registreert een specifieke ID die wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over websitegebruik door de gebruiker. Het is een HTTP-cookie die na 2 jaar vervalt.

Provider: marialambis.gr

Dienst: Google Analytics

Land: Verenigde Staten

Type: http_cookie

Verloopt in: 2 jaar

 

Naam: _ga_#

Doel: Gebruikt om individuele gebruikers te onderscheiden door middel van toewijzing van een willekeurig gegenereerd nummer als klantidentificator, wat het berekenen van bezoeken en sessies mogelijk maakt

Provider: marialambis.gr

Dienst: Google analytics

Land: Verenigde Staten

Type: http_cookie

Verloopt in: 2 jaar

 

Wat met andere trackingtechnologieën, zoals webbakens?

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. We kunnen van tijd tot tijd ook andere, vergelijkbare technologieën gebruiken, zoals webbakens (soms “tracking pixels” of “clear gifs” genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificator bevatten die ons in staat stelt te herkennen wanneer iemand onze Websites heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die ze bevatten. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina binnen een website naar een andere te volgen, om te communiceren met cookies, om te begrijpen of u naar de website bent gekomen vanaf een online advertentie die op een website van een derde partij wordt weergegeven, om de prestaties van de site te verbeteren, en om het succes van e-mailmarketingcampagnes te meten. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om goed te functioneren, dus het afwijzen van cookies zal hun werking belemmeren.

 

Gebruikt u Flash cookies of Local Shared Objects?

Websites kunnen ook zogenaamde “Flash Cookies” (ook bekend als Local Shared Objects of “LSO’s”) gebruiken om, onder andere, informatie te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van onze diensten, fraudepreventie en voor andere site-operaties. Als u niet wilt dat Flash Cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw Flash-speler aanpassen om Flash Cookie-opslag te blokkeren met de tools in het Website Storage Settings Panel. U kunt ook Flash Cookies beheren door naar het Global Storage Settings Panel te gaan en de instructies te volgen (die instructies kunnen bevatten die uitleggen, bijvoorbeeld, hoe u bestaande Flash Cookies kunt verwijderen (aangeduid als “informatie” op de Macromedia-site), hoe u kunt voorkomen dat Flash LSO’s op uw computer worden geplaatst zonder dat u daarom wordt gevraagd, en (voor Flash Player 8 en later) hoe u Flash Cookies kunt blokkeren die niet worden afgeleverd door de exploitant van de pagina die u op dat moment bezoekt). Houd er rekening mee dat het instellen van de Flash Player om de acceptatie van Flash Cookies te beperken of te beperken,

 

 de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen kan verminderen of belemmeren, inclusief, mogelijk, Flash-toepassingen die worden gebruikt in verband met onze diensten of online inhoud.

 

Dient u gerichte reclame?

Derden kunnen cookies op uw computer of mobiele apparaat plaatsen om reclame via onze Websites aan te bieden. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze en andere websites om relevante advertenties over goederen en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent te leveren. Ze kunnen ook technologie gebruiken die wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten. Dit kan worden bereikt door hen die cookies of webbakens gebruiken om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan deze en andere sites om relevante advertenties over goederen en diensten van mogelijk belang voor u te leveren. De informatie die via dit proces wordt verzameld, stelt ons of hen niet in staat uw naam, contactgegevens of andere persoonlijk identificeerbare informatie te identificeren, tenzij u ervoor kiest deze te verstrekken.

 

Hoe vaak zult u deze Cookieverklaring bijwerken?

We kunnen deze Cookieverklaring van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in de cookies die we gebruiken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Bezoek daarom regelmatig deze Cookieverklaring om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en gerelateerde technologieën.

 

AKKOORD MET VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en MARIA LAMBIS A.E, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de marialambis.gr website evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt, of anderszins verbonden daaraan (gezamenlijk, de “Site”). U gaat ermee akkoord dat door toegang tot de Site, u hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan al deze Gebruiksvoorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN. Aanvullende voorwaarden en condities of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk hierin opgenomen door verwijzing. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om wijzigingen of modificaties aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook. We zullen u informeren over eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt”-datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van enig recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht te zijn gemaakt bewust van en te hebben geaccepteerd, de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepost. De informatie die op de Site wordt verstrekt, is niet bedoeld voor distributie naar of gebruik door enig persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig kiezen die personen die ervoor kiezen de Site vanuit andere locaties te benaderen dit te doen op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin zij wonen (over het algemeen onder de 18 jaar) moeten toestemming hebben van en direct onder toezicht staan van hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u een minderjarige bent, moet u uw ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee akkoord gaan voordat u de Site gebruikt.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendomsrecht en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en grafieken op de Site (gezamenlijk, de “Inhoud”) en de handelsmerken, dienstmerken en logo’s daarin (de “Merken”) zijn eigendom van of gecontroleerd door ons of aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden op de Site “AS IS” voor uw informatie en persoonlijk gebruik aangeboden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel wat dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Mits u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site en om een kopie te downloaden

 

 of af te drukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

 

GEBRUIKERSVERKLARINGEN

Door gebruik te maken van de Site, verklaart en garandeert u dat: (1) u de wettelijke capaciteit hebt en akkoord gaat om te voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden; (2) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont, of als een minderjarige, u hebt ouderlijke toestemming ontvangen om de Site te gebruiken; (3) u zult de Site niet toegankelijk maken via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, of via een bot, script of anderszins; (4) u zult de Site niet gebruiken voor enig illegaal of ongeoorloofd doel; en (5) uw gebruik van de Site zal geen enkele toepasselijke wet of regelgeving schenden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

 

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële ondernemingen, behalve die welke specifiek worden onderschreven of goedgekeurd door ons. Als gebruiker van de Site stemt u ermee in niet: 1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen of compileren, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van ons. 2. Ons en andere gebruikers bedriegen, frauderen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te leren. 3. Beveiligingsgerelateerde functies van de Site omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud daarin. 4. Ons en/of de Site in onze mening kleineren, bezoedelen of anderszins schaden. 5. Elke informatie verkregen van de Site gebruiken om een andere persoon te lastigvallen, misbruiken of schaden. 6. Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse rapporten van misbruik of wangedrag indienen. 7. De Site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met enige toepasselijke wetten of regelgevingen. 8. De Site gebruiken om te adverteren of goederen en diensten aan te bieden. 9. Niet-geautoriseerde framing van of koppeling naar de Site ondernemen. 10. Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (continu plaatsen van repetitieve tekst), dat interfereert met het ononderbroken gebruik en genot van de Site door enige partij of wijzigt, belemmert, verstoort, verandert of interfereert met het gebruik, functies, functies, werking of onderhoud van de Site. 11. Zich bezighouden met enig geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van gegevenswinning, robots of vergelijkbare gegevensverzamelings- en extractietools. 12. Het auteursrecht of andere eigendomsrechten kennisgeving van enige Inhoud verwijderen. 13. Poging tot het nabootsen van een andere gebruiker of persoon of het gebruiken van de gebruikersnaam van een andere gebruiker. 14. Uw profiel verkopen of anderszins overdragen. 15. Uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) elk materiaal dat fungeert als een passief of actief informatie verzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief zonder beperking, duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “passieve verzamelingsmechanismen” of “pcms”). 16. Interfereren met, verstoren of een onredelijke last op de Site of de netwerken of diensten die verbonden zijn aan de Site veroorzaken. 17. Elk van onze medewerkers of agenten lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Site aan u. 18. Poging om maatregelen van de Site die ontworpen zijn om toegang tot de Site te voorkomen of te beperken, of enig deel van de Site, te omzeilen. 19. De software van de Site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code. 20. Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van enige van de software die een deel van de Site uitmaakt of op enigerlei wijze een deel van de Site vormt. 21. Behalve als het resultaat van standaard zoekmachine of internetbrowsergebruik, gebruiken, lanceren, ontwikkelen of distribueren van enig geautomatiseerd systeem, inclusief zonder beperking, elk spinnen, robot, valsspelen utility, schraper, of offline lezer die toegang krijgt tot de Site, of met behulp van of het lanceren van enig ongeautoriseerd script of andere software. 22. Een koopagent of inkoopagent gebru

 

iken om aankopen op de Site te doen. 23. Enig ongeautoriseerd gebruik van de Site maken, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers door elektronische of andere middelen met het doel van het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts door geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen. 24. De Site gebruiken als onderdeel van enige inspanning om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor elk inkomstengenererend streven of commerciële onderneming.

 

GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

 De Site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen aan ons of op de Site te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, over te brengen, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, grafieken, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk, “Bijdragen”). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen eventuele Bijdragen die u verzendt worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site. Wanneer u enige Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat: 1. De creatie, distributie, overdracht, openbare weergave of uitvoering, en de toegang, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen schenden niet en zullen niet de eigendomsrechten schenden, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van enige derde partij. 2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om te gebruiken en om ons, de Site en andere gebruikers van de Site toe te staan uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden wordt overwogen. 3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke en elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen op elke manier mogelijk te maken zoals overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden. 4. Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend. 5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van solicitatie. 6. Uw Bijdragen zijn niet obsceen, schunnig, vulgair, gewelddadig, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door ons). 7. Uw Bijdragen bespotten, kleineren, belasteren, intimideren of misbruiken niemand. 8. Uw Bijdragen worden niet gebruikt om te lastigvallen of te dreigen (in de juridische zin van die termen) een andere persoon en om geweld tegen een specifiek persoon of klasse van mensen te bevorderen. 9. Uw Bijdragen schenden geen enkele toepasselijke wet, regelgeving of regel. 10. Uw Bijdragen schenden niet de privacy- of publiciteitsrechten van enige derde partij. 11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie van iemand onder de leeftijd van 18 soliciteert of mensen onder de leeftijd van 18 op een seksuele of gewelddadige manier exploiteert. 12. Uw Bijdragen schenden geen enkele toepasselijke wet met betrekking tot kinderpornografie, of anders bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen. 13. Uw Bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verbonden zijn aan ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap. 14. Uw Bijdragen schenden niet, of linken naar materiaal dat schendt, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet of regelgeving. Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan resulteren in, onder andere, beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

 

LICENTIE VOOR BIJDRAGEN

U en de Site komen overeen dat we toegang kunnen krijgen tot, opslaan, verwerken en gebruiken alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen). Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u. We beweren geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die daarmee verbonden zijn. We zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of vertegenwoordigingen in uw Bijdragen die door u worden verstrekt in enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vrijwaren van enige en alle verantwoordelijkheid en om af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

 

INZENDINGENU erkent en gaat ermee akkoord dat eventuele vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (“Inzendingen”) die door u aan ons worden verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom worden. We zullen exclusieve rechten hebben, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en zullen gerechtigd zijn tot het onbeperkt gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u verklaart hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel bij u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige beweerde of daadwerkelijke inbreuk of toe-eigening van enig eigendomsrecht in uw Inzendingen.

 

WEBSITES EN CONTENT VAN DERDEN

De Site kan links bevatten naar andere websites (“Websites van Derden”) evenals artikelen, foto’s, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Content van Derden”). Dergelijke Websites van Derden en Content van Derden worden niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op nauwkeurigheid, toepasselijkheid of volledigheid door ons, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige Websites van Derden die via de Site worden benaderd of enige Content van Derden die op de Site wordt geplaatst, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, beledigendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidslijnen van of vervat in de Websites van Derden of de Content van Derden. Inclusie van, koppeling naar of toestemming voor het gebruik of installatie van enige Websites van Derden of enige Content van Derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van Derden of om enige Content van Derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en u moet zich ervan bewust zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te herzien van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot enige applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via Websites van Derden zullen via andere websites en van andere bedrijven zijn, en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op Websites van Derden niet onderschrijven en u vrijwaart ons van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Daarnaast vrijwaart u ons van enige verliezen die u lijdt of schade die u wordt aangedaan met betrekking tot of als gevolg van enige Content van Derden of enig contact met Websites van Derden.

 

BEHEER VAN DE SITE

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te monitoren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief zonder beperking, dergelijke gebruiker melden bij wetshandhavingsautoriteiten; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, toegang beperken tot, de beschikbaarheid van beperken, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) enige van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, verwijderen van de Site of anderszins uitschakelen alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enige wijze belastend zijn voor onze systemen; en (5) anderszins de Site beheren op een manier die ontworpen is om onze rechten en eigendom te beschermen en om de juiste werking van de Site te faciliteren.

 

PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en beveiliging. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met gebonden te zijn aan ons Privacybeleid dat op de Site is gepost, dat hierin is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de Site wordt gehost in Griekenland. Als u de Site benadert vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten die regelen de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens verschillen van toepasselijke wetten in Griekenland, dan door uw voortgezet gebruik van de Site, u bent het overbrengen van uw gegevens naar Griekenland, en u gaat ermee akkoord om uw gegevens over te dragen naar en verwerkt te worden in Griekenland.

 

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht en effect terwijl u de Site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BE

 

PAALDE IP-ADRESSEN), AAN ENIGE PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT BEVAT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WE KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BEËINDIGEN OF OPSCHORTEN. Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, bent u verboden om te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief zonder beperking het nastreven van civiele, strafrechtelijke en gerechtelijke maatregelen.

 

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, te wijzigen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, schorsing of stopzetting van de Site. We kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de Site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins te wijzigen zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat we op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om enige correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Griekenland, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is, en u bent een consument, bezit u bovendien de bescherming die aan u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet van uw land van verblijf. MARIA LAMBIS A.E en uzelf komen beide overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Heraklion, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Griekenland, of in het EU-land waarin u woont, te verdedigen.

 

GESCHILLENBESLECHTING

 Informele Onderhandelingen

Om de resolutie te versnellen en de kosten van elk geschil, controverse of claim gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden (elk een “Geschil” en gezamenlijk, de “Geschillen”) die door u of ons worden gebracht (individueel, een “Partij” en gezamenlijk, de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst informeel elk Geschil (behalve die Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden verstrekt) gedurende ten minste dertig (30) dagen te onderhandelen voordat de arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen bij schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

 

Bindende Arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de Partijen van dit contract zal worden bepaald door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de Arbitrage en Interne Regels van het Europese Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europese Centrum van Arbitrage met zijn zetel in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat de aanvraag voor arbitrage wordt ingediend, en waarvan de adoptie van deze clausule de acceptatie vormt. De zetel van arbitrage zal Heraklion, Griekenland zijn. De taal van de procedures zal Engels zijn. Toepasselijke regels van materieel recht zullen het recht van Griekenland zijn.

 

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen individueel. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of autoriteit voor enig Geschil om te worden gearbitreerd op een class-action basis of om class action procedures te gebruiken; en (c) is er geen recht of autoriteit voor enig Geschil om te worden ingebracht in een vermeende representatieve capaciteit namens het algemeen publiek of andere personen.

 

Uitzonderingen op Informele Onderhandelingen en Arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en

 

 bindende arbitrage: (a) enige Geschillen die trachten af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid van, enige van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) elk Geschil gerelateerd aan, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) enige claim voor injunctieve verlichting. Als deze bepaling wordt gevonden om illegaal of niet-afdwingbaar te zijn, dan zal geen enkele Partij kiezen om enig Geschil te arbitreren dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat illegaal of niet-afdwingbaar wordt gevonden en dergelijk Geschil zal worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken vermeld voor jurisdictie hierboven, en de Partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

 

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en verschillende andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

 

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES GEKOPPELD AAN DE SITE EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANNEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ENIGE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DIT SOORT DIE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN AAN OF DOOR DE SITE DOOR ENIGE DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN NIET, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN NIET, OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE DOOR DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE WORDT GETOOND, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDEPARTIJ-AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ENIG MEDIUM OF IN ENIGE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID WAAR GEPAST UITOEFENEN.

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLOREN INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEN.

 

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten en uitgaven, gemaakt door een derde partij vanwe

 

ge of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) enige openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande, behouden we ons het recht voor, op uw kosten, om de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons dient te vrijwaren, en u gaat ermee akkoord mee te werken, op uw kosten, met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen gebruiken om u te informeren over elke dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we ervan op de hoogte zijn.

 

GEGEVENS VAN GEBRUIKERS

We zullen bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt behouden met het doel om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid jegens u hebben voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons voortvloeiend uit enig dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het ons e-mails sturen en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE ARCHIEVEN, EN TOT ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN ARCHIEVEN VAN TRANSACTIES GEÏNITIEERD OF VOLTOOID DOOR ONS OF VIA DE SITE. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder enige statuten, verordeningen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische archieven vereisen, of tot betalingen of het verlenen van kredieten op enige andere wijze dan elektronische middelen.

 

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn gepost, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Ons falen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet werken als een verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden werken voor zover maximaal toegestaan door de wet. We kunnen al onze rechten en verplichtingen aan anderen toewijzen op elk moment. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of het niet handelen veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze redelijke controle. Als enige bepaling of deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geconstrueerd vanwege het feit dat we ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk hebt op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

 

WEBSITE DISCLAIMER

De informatie die door de Site wordt verstrekt, is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij maken geen vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, adequaatheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de Site.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of voor meer informatie over het gebruik van de Site, neem dan contact met ons op:

 MARIA LAMBIS A.E

Adres: Irinis St. 70014, Stalis, Kreta

Telefoon: 2897033093

E-mail: info@marialambis.gr